AIB Demens och Konsultation © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use

 

News

 

 

• Föreläsning om lex Sarah och lex Maria »

Behöver Du som personal inom vården veta mera om detta? Boka en föreläsning på er arbetsplats.

 

• Svenskt Demens Centrum »

Här hittar Du mycket bra information om demens.

 

• Broschyr »

Ladda ned broschyr
AIB Demens och Konsultation

 

 

 

Våra tjänster

 

Kanske är ni flera från samma hälsocentral som fått en demensdiagnos och vill veta mera om sjukdomen?
I mindre grupper, 4-10 personer kan vi träffas under en serie av ca 3 gånger och få en sk ”basinformation” om demens.


 

Vill er familj ha enskild information i hemmet?
Det kanske känns skönt att i lugn hem miljö få samla familjen och där prata om demenssjukdomen och hur den påverkar just er familj. Tillsammans bestämmer vi tid, plats och antal träffar.


 

Anhörigträffar – Ibland ordnas anhörigträffar på boenden, dag-verksamheter mm. Vill ni där ha ett inslag med information om demens?. Kvällar är inget hinder. Ni bestämmer tid och plats.


 

Föreningar – Kanske just Din förening vill ta del av demensinformation. Enkel och jordnära information som passar alla.


 

Arbetsplatsen-handledning-utbildning-konsultation.
Ibland är detta något som behövs på Din arbetsplats för att fylla på ”batterierna” och för att få en ny vinkel på hur man kan lösa problematiska situationer.


 

Studiecirklar – Ett bra sätt att träffas under enkla former och utbyta erfarenheter med varandra. Olika teman kan vara Ung och demenssjuk, Leva med en demenssjukdom, Anhörigas roll, Praktiska råd mm.


 

Ung och demenssjuk
Mitt i livet med jobb, hustru/make/sambo, familj, småbarn eller tonåringar. Det kan vara svårt att förstå både för en själv som demenssjuk och för omgivningen.
På vilket sätt är man sjuk när man  drabbats av en demenssjukdom?
Det syns ju inte utanpå!
Mycket kan bli lättare att hantera om man förstår sjukdomen.
Samla familjen för information och diskussion. Ni bestämmer tid, plats och antal träffar.


 

 

 

 

 

 

Klicka för att se förslag på olika utbildningar.

 

 

Anette Bergqvist
Leg Sjuksköterska

AIB Demens och Konsultation